Barrier-free access to the Veszprém Castle

Deisgner: Ádám Vesztergom


Co-designer: Péter Zsarnóczay


Location: Veszprém, Hungary


Status: international copmetition