Pénzügyminisztérium rekonstrukciója és bővítése

Vezető építészek: Makrai Sándor, Vesztergom Ádám


Helyszín: Budapest, Szentháromság tér 6 – Pénzügyminisztérium


Státusz: Építés alatt

Méret: 45000 m2


Tervezési feladat volt, hogy a régi pénzügyminisztériumot – a tömb keretes beépítésébe beágyazódó Fortuna-ház megtartásával-, az eredeti funkciójának visszaadva a fellneri tervek alapján rekonstruáljuk, és a szükséges munkahelyi kapacitást biztosítva növeljük meg az irodaterületeket. Ezt csak úgy lehetett elérni, hogy a régi irattárat, valamint a kényszer szülte telekalakítás miatt létrejött és az évtizedek során tovább burjánzott hozzáépítéseket bontásra javasoltuk és helyettük korszerű irodabővítést terveztünk. Megbízói igény a cellás, kisirodás rendszerű épület létrehozása volt, a szükséges kiegészítő funkciókkal mind a régi mind az új területrészen.

Az elképzelésünk az volt, hogy a bővítést a Minisztérium eredeti külső megjelenésének megváltoztatása nélkül hajtsuk végre. Nem akartuk, hogy az új épületrész homlokzata bármilyen viszonyban is legyen a meglévővel. Az is fontos volt, hogy az új szerkezetek ne érjenek hozzá a régihez, vagy csak minimális mértékben kapcsolódjanak hozzá. Szándékunk az volt, hogy kompromisszummentesen, a jelen kor igényeit maradéktalanul kielégítő, korszerű, flexibilisen variálható irodákkal, jól áttekinthető közlekedési rendszerrel bővítsük a fellneri hagyatékot, és ha nem is formáltságban, de élményszerűségben elérhessük a főépület építészeti minőségét.