Akadémia-park építészeti ötletpályázat

Vezető építészek: Makrai Sándor DLA, Vesztergom Ádám

Építész munkatársak: Balázs Lili, Dombrovszky Zsófia, Janda Martin, Józsa Viktória, Koppány Bernadett, Lunk Zoltán

Kert- és tájépítészet: Szabó Gábor (TÉR-TEAM Kft.)


Helyszín: Budapest II.


Méret: 107500 m2


 

A terep északi irányban általánosan emelkedik, de ezt úgy teszi, hogy platókkal lépdel, mert a funkcionális okokból természetesen a volt Kadétiskola katonai gyakorlóterei, sportpályái és a lovaspályái is vízszintes felületűre lettek alakítva. Ez okozza azt az érdekességet, hogy a tervezési terület északkeleti szögletében a lovadra udvara meredek rézsűvel kapcsolódik a Pasaréti úthoz, és az Akadémia volt főépülete egy rézsűs platóval csatlakozik a nagy sportpályához. A volt katonai létesítmény szórt épületeivel és teljes elzártságával semlegesen illeszkedett a kertvárosi szövetbe. A társasházakénál nagyobb épülettesteit jótékonyan takarták a jelentős méretű fák. A területet zártsága okán a közelmúltban inkább jellemezte egy bizonyos alvó állapot.

A KÍVÁNT CÉL

A fent említett kissé hibernált állapothoz képes radikálisan más feladatot fogalmaz meg a kiírás. Egy a lakosság számára „folyamatosan nyitott,” funkcionálisan gazdag szövetet vizionál, melyben mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő helyet, melyben jól érezheti magát. A kulturális események megtekintésétől a bevásárlásig, a teljes kikapcsolódástól a munkavégzésig, a különböző szolgáltatások igénybevételétől a sportolásig.
Ezt az összetett kis városközpontot nagy örömmel és egyetértéssel terveztük, mert meggyőződésünk, hogy sok hazai ingatlanfejlesztések egyik, ha nem a legnagyobb hibája a funkcionális homogenitás volt. A sportlétesítmények rendezvények nélkül kihaltak, a lakóparkok ellátatlan szigeteknek mutatkoznak, a bevásárlóközpontok túlzsúfoltságot teremtenek, az irodanegyedek hétvégén konganak az ürességtől, és közparkok meg egyáltalán nem létesülnek. Tehát az az elképzelés, hogy az idő minden szakaszában éllettel teli, de nem zsúfolt térhasználat valósuljon, számunkra is kedves cél volt. Mindezek figyelembevételéve strukturáltuk a tervezési területet.

BEÉPÍTÉSI KONCEPCIÓ

A régi katonai létesítményt biztonsági okokból tömör kerítés vette körül. Ennek elbontása azokon a helyeken, ahol az új épületek környezettel való kapcsolata intenzívvé válik (például: üzletek, boltok, kulturális és sportlétesítmények bejáratainál) elkerülhetetlen lesz. A lovarda mentén viszont kívánatos lenne megtartani.
A főbejárati kaput műemléki szempontból kötelező volt megtartani. A kerítésnélküli kapu szimbólum lehet. A magára maradt bejáratot tetővel zártuk és egy falnak futtattuk. Kis oszlopok nélküli stoa keletkezett, melynek végén egy emlékfal jöhet létre, rajta az Akadémia – Park története. A mögötte álló nagy kapu (melynek tetejére lépcső vezet és a magasból kitűnő panoráma nyílik a hegyekre) tágra nyitott bejárat a parkba. A zárt intézet így alakul mindenki számára nyitott vegyes funkciójú központtá. A közösségi közlekedés közelében a beépítés tengelyében kialakított nagy zöldtető alatti, részben fásított, burkolt teret (melyen heti piacot és rendezvényeket is lehet majd tartani) főtérnek is nevezhetnénk.
A tervezési területen az adottságoknak legmegfelelőbb funkciócsoportokat törekedtünk létrehozni. A forgalmas hűvösvölgyi út mentén a földszintre kereskedelmet az emeleti négy szintre irodákat terveztünk. Az irodaházi struktúra befogadhatja az oktatás, kutatás, sőt egészségügyi szolgáltatás bizonyos fajtájit is. Ez a beépítés kissé védi a belső területeken elhelyezett lakóépületeket és szabadidős létesítményeket. A park körüli beépítés földszintjén vendéglátás és szolgáltatás emeletén lakások kaptak helyet. A burkolatot igénylő szabadtéri sportpályák és épületek a parkon kívül egy kis sportközpontban kaptak helyet. A 60 ló tartására alkalmas lovarda komplexumot a műemlékileg védett lovardaépülettel együtt megtartottuk. A pályákat kissé megnöveltük és új istállókat és öltözőket klubbot és vendégházat is terveztünk. Funkcionális okokból a lovas komplexumot és a sportközpontot leválasztanánk, de a fennmaradó területet egyben kezelnénk. Nyilván elhatároltak maradnának az északi és nyugati meglévő magántelkek is.
A területen létrehozhatóak külön- külön övezetek más és más területfelhasználással és különböző városépítési szabályozókkal. De az is elképzelhető, hogy szigorú szabályozási vonalakkal és építési helyek kijelölésével egyetlen vegyes övezetbe vonható az egész tervezési terület.
A fontos az lenne, hogy a városrendezési szabályozók és mutatók arányosak, emberségesek maradjanak. Cél az is, hogy tekintélyes méretű közpark szélesen kapcsolódjon a kerület egyik legfontosabb közlekedési útvonalához annak érekében, hogy minél több embert csalogassuk be a ligetbe. Lényeges szempont a fejlesztés ütemezhetősége is. Ezért úgy terveztük meg az épületcsoportokat, hogy azok jól elkülönüljenek, közlekedési, parkolási, infrastrukturális rendszerük önállóan is működőképes legyen.

A ZÖLDPROGRAM

A zöldfelületek felélése károsan hatnak a környezetre. Mindent el kell tehát követni annak érdekében, hogy az új épületek ne okozzanak nagyobb környezeti terhelést mint az építésük előtti állapot. Nyilván csak naiv romantikus elképzelés lenne részünkről, egy olyan tervet készíteni, mely az egész tervezési területet parknak képzeli el. De talán reális az a javaslat, mely ez egész területre 20-22% -os beépítést és 0,7-es szintterületi mutatót maximál és eléri a 60 %-os zöldfelületi mutatót. A zöldprogram lényege a meglévő fák megtartása, újak telepítése és jelentős nagyságú zöldtetők létrehozása.

ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS

Arra törekedtünk, hogy a tervezett épületek léptéke igazodjon a környező beépítés méreteihez. A mimikri elérése érdekében a környező általában többlakásos szabadonálló társasházak tömegéhez hasonló épülettestekre szabdaltuk a Hűvösvölgyi út menti beépítést. A relatíve nagy tömegű ,de reményeink szerint eléggé szabdalt irodaház védelmet nyújt a mögötte húzódó területeknek. A közepén lévő hídra kétirányból is fel lehet menni. Innen rálátni a zöldtetős, egy szinttel alacsonyabb Akadémia – Park füves tetejű házaira és ellátni a hegyek felé. A hidak tövében a fedett tér két oldalán kulturális létesítmények helyezkednek el. Törekedtünk az U alakú beépítésnél is a környező beépítés tagoltságához hasonló méretarányokat létrehozni. Ez a hézagosan zártsorú, gazdaságos beépítés, átmenetet képez az irodaház és a szabadonálló társasházi lakóépületek, valamint a szabadonálló sportlétesítmények között. A park térfalaként működik, de szivacsos szerkezetében helyet ad a földszinten a fedett nyitott fogyasztótereknek és átjáróknak. A sok helyen és helyenként több szinten áttört, épület diffúzan köti össze a környező tereket, zöldfelületeket és funkciókat.

Törekedtünk tartós és gazdaságos anyaghasználatra. Épületegységenként különböző természetes anyagot választottuk. A táblás kerámia burkolattól, téglaburkolaton és faburkolaton keresztül a vakolatig. Reményeink szerint változatos, de mégis egymáshoz jól illeszkedő szerkesztésű, tömegalakítású és burkolatú épületeket az ötödik homlokzat a zöldtető kapcsolja össze.