Debreceni Aranybika Szálló tervpályázat

Vezető építészek: Makrai Sándor DLA, Vesztergom Ádám

Építész munkatársak: Balázs Lili, Dombrovszky Zsófia, Janda Martin, Koppány Bernadett, László Lívia, Lunk Zoltán, Tóth Noémi

Kert- és tájépítészet: Szabó Gábor (TÉR-TEAM Kft.)


Helyszín: Debrecen


Méret: 31000 m2


 

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

Valaminek a lemásolása mindig érdekes kérdéseket vet fel. Fontos hogy a másolt darabka különbözzön az eredetitől, de csak olyan mértekben, hogy az ne okozzon minőségromlást az egész mű összhatásában. Fontos hogy egyértelmű legyen az új felismerhetősége, tehát látszódjon rajta, hogy nem hamisítvány.

Az Aranybika szálló épülete sohasem volt tükörszimmetrikus. A tervező sem tesz említést arról a szándékáról, hogy a későbbi jövőben majd az épületet kiegészítené, annak érdekében, hogy a háromnegyed szimmetria egésszé válhasson. Sok oka lehet ennek. Minden esetre a Piactér felöli homlokzat szerkesztése olyan, hogy az épület szimmetriatengelye és főbejárata a tömb, vagy is a két szomszéd utca által határolt térfal mértani közepére esik. Véleményünk szerint ez nem lehet véletlen.

Az emberi elme a teljességre törekszik és mindenki észreveszi a ” hibát”, a teljes befejezés hiányát. Tervünk azzal a gondolattal játszik el, hogy ha a szomszédos saroktelek is beépíthető lett volna a tervezés idején, hogyan cselekedett volna az építész.

Az MCC oktatási központ és kollégium építészeti progjamja nagyon hasonló az Arany Bika szálló funkcionális tagozódásához. A kollégium szobaegységei nagyon hasonlóak a szálloda 24m2-es szobaegységeihez. Az oktatási és konferencia termek, a kávéház-könyvesbolt és klub-könyvtár kombinációja nagyon hasonló az étterem- kávéház- különtermek tagozódásához.

A keskenyebb traktusú szállasjellegű épület rész a második emelettől felfelé a közösségi funkciók pedig a földszinten és az első emeleten kaptak helyet mindkét épületben. A hozzáépítés alternatív módon felfogható a szálloda bővítéseként is, mert minden szintjén a régi épülettel azonos padlómagasságokat terveztünk és alaprajzi rendszerét is úgy alakítottuk, hogy alkalmas legyen az estleges összekapcsolódásra. Ez a jövőbe mutató flexibilitást jelent.

Az új épület homlokzata makettszerű. Ez a szándékolt távolságtartás szükséges és elégséges a kapcsolatok szerves létrehozásához. Az eredeti épület tömegének, szerkezetének, homlokzatának tükrözése természetesen csak mai anyagokkal történhet. A tető fehér kenhető műgyantás vízszigetelő rendszerrel, a homlokzat fehér műgyantás nemesvakolattal készül. A nyílászárók fehér porszórt alumíniumból, a kiegészítők fehér porszórt alumíniumból és acélból gyártottak. A régi épületrész műemléki helyreállítása az eredeti anyagokkal történik.

Az új épületrész bevágásokat tartalmaz azokon a helyeken, ahol funkcionális szempontbók korrigálni kellett a másolaton. Olyan kimetszéseket hoztunk létre, amelyek nagy üvegfelületeket biztosítottak a mögötte lévő helységek tökéletes kialakítása érdekében. A metszősíkok piros műgyanta bevonatot kaptak.

 

VÁROSÉPÍTÉSZETI KAPCSOLATOK

A pályamű nem javasolja a Piac utca felőli gépjármű megközelítést. Ennek oka kettős: egyrészt a Piac utcában és a Kossuth téren kialakult fásított sétányok és éttermi teraszok zavartalanságát meg kell őrizni, másrészt az Arany Bika Szálloda történeti gyalogos főbejárata a Piac utcára nyílik, ill. az új kollégium épület földszintjéről is terasznyitási lehetőség megteremtését írja elő a pályázati kiírás. A közpark alatti mélygarázs eltolt padlószintű szerkezeti megoldása lehetőséget ad arra, hogy a térfelszínen intenzív fásítás és egyedi megoldásokkal létrehozott nagyobb, összefüggő gyepes felület alakuljon ki: fásított közpark és promenád, ill. virágos gyep, játszótér. Az új kollégium épület Ny-i oldalán attraktív vízjátékkal és térburkolattal fedett, ligetesen fásított közösségi tér jön létre.

 

TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS KÖRNYEZETRENDEZÉSI MEGOLDÁSOK

Az építkezéssel érintett területen meglévő fák darabszámának kb. tízszeresét javasolja visszatelepíteni a pályázat, amit egyrészt az „üres” fahelyek beültetésével, másrészt a közpark alatti szinteltolásos mélygarázs nagyobbik része felett létesíthető csaknem 2 m földfeltöltés tesz lehetővé.

Az új kollégium épület zárófödéme felett zöldtető létesül.

A tetőfelületekre és a burkolt felületekre hulló csapadékvizeket a közösségi térburkolat alatt elhelyezett csapadékvíz tározóba gyűjtjük, ahonnan öntözésre használható a keletkező víz.

A mikroklímát javító ökológiai elemek: intenzív (háromszintes) növénytelepítés a közpark jelentős részén, az új kollégium épület Ny-i oldalán létesülő vízjáték, honos és várostűrő növények alkalmazása (pl. Tilia cordata ’Greenspire’ – kislevelű hárs fajta), nagy gyepes felületek.

A közpark felületének nagyobbik részén hármas fasor telepíthető, ami cserjesáv létrehozására is alkalmas háromszintes növénytelepítést jelent és amit a mélygarázs felett 2 m földfeltöltés tesz lehetővé. Ezen a területen intenzív fásítást javasol a pályamű. E terület funkciója: fásított közpark (gyalogostengely, pihenőpadok, térvilágítás, találkozás-pihenés-szemlélődés, mikroklímát intenzíven javító zöldfelület, felnőtt fittness, egyéb szabadtéri játékok).

A közpark É-i, kisebb területű oldalán nincs lehetőség fák telepítésére, ezért itt intenzív fenntartású virágos gyepfelületet, játszórét kialakítását javasoljuk, melynek funkciói: kis alapterületű (ezért kis esési biztonsági területet igénylő) pontszerű játszóeszközök, pingpong, teqball, óriássakk).

Az új kollégium épület Ny-i oldalán létrejövő közösségi tér az új középület funkcionálisan is elválasztott, közparkra nyíló nagyvonalú bejárati előtere (vízjáték, padok, kerékpártároló, e-mobilitás eszközeinek tárolója).